• Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 21,9 t.
  • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 25,9 t.
  • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 39,6 t.
  • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 53,3t.
  • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 44,9t.
  • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej budynku hali magazynowej. Waga konstrukcji 45,5t.

Nasza firma, dysponując niezbędną wiedzą oraz profesjonalnym sprzętem pomiarowym, oferuje Państwu wykonanie inwentaryzacji budowlanych. Inwentaryzacja budowlana polega na sporządzeniu dokumentacji stanu istniejącego, która stanowi bazę do dalszych prac projektowych. Opracowanie wykonujemy na podstawie wizji lokalnej i pomiarów, a w zakres opracowania wchodzi:

  • opis techniczny,
  • dokumentacja rysunkowa w formie elektronicznej,
  • dokumentacja rysunkowa w formie papierowej,
  • protokół pomiarów,
  • dokumentacja fotograficzna,
  • karta techniczna sprzętu pomiarowego.